Den här formen av rockmusik är starkt förknippad med droger av olika slag. Musikstilen i sig är experimentell och många rockartister har åtminstone haft någon period där musiken varit psykedelisk. Exempelvis artister som Jimi Hendrix och The Beatles spelade psykedelisk rock.

Om genren psykedelisk rock

Den här genren är intressant inte bara för att den är experimentell utan också för att dess influenser inte är typiskt västerländska. Många element inom genren är inspirerade av musik från bland annat Indien. För gruppen The Beatles del var det i samband med rekreationsresor till Indien (och intag av droger) som gjorde att de började experimentera mer med indiska musikelement.

I mitten på 60-talet växte genren fram både genom The Beatles samt grupper så som The Yardbirds. Då var de ganska ensamma i sitt slag, men med hjälp av festivaler som exempelvis Summer of Love och Woodstockfestivalen växte genren snabbt. Guldåldern för genren var senare delen av 60-talet.

Begreppet psykedelisk kommer från psykiatrin. Där används begreppet för att beskriva olika hallucinogener som förekom inom psykiatrin. Den psykedeliska rocken är som begrepp baserad på samma sak och drogerna som användes var bland annat LSD som ledde till hallucinationer. Musiken användes både för att återskapa sinnesstämningen av hallucinationerna samt för att förstärka effekten av dem. Många menar att The Beatles skiva Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band är en av de bästa definitionerna av genren. Det beror främst på att instrumentaliseringen på skivan innehåller instrument från Indien, exempelvis en sitar. Efter dem följde många grupper så som Pink Floyd som släppte liknande musik.

The Beatles var inte först inom genren, dock var de en av de första stora och redan välkända grupperna som hakade på och blev en del av genren. Gruppen The Doors slog igenom tack vare den här nya genren av rockmusik och artister som Janis Joplin och Jimi Hendrix blev ännu mer populära genom genren eftersom de nådde en bredare publik nu än de gjort tidigare.

Musikstilen är starkt kopplad till den så kallade hippiekulturen också. Hippiekulturen är förvisso också starkt kopplad till droger, precis som genren. Den psykedeliska rocken blev som ett soundtrack till hippiekulturen och det är med den eran musikstilen förknippas än idag.

Den här genren har inte samma moderna motsvarigheter som andra former av rock. Artisterna och grupperna som slog igenom då samt deras musik lever dock kvar fortfarande.