Modern rock klassas egentligen allt som skrivits sen 70-talet som. Men, nedan kan du läsa mer om den musik som kännetecknar rocken som genre idag.

Rocken idag

Rocken har förstås fortsatt att utvecklas som genrer åt olika håll och genom alla subkulturer och genrer som har dykt upp genom årens lopp blir det svårt att definiera rocken idag. Samtidigt finns det fortfarande grupper som bär tydliga influenser från tidigare generationer av rockmusiker. En grupp som verkligen har satt tonen för rocken idag är gruppen Muse, som så klart också är influerade av tidigare rock.

Om Muse

Sångaren Matt Bellamy jämförs ofta med stora rockikoner som Freddie Mercury och det är en hint om bandets musikaliska omfattning. Deras spelstil varierar sig och de spelar allt från jazz till elektronik, hårdrock, punk och opera. Dock särpräglas musiken från tidigare rock genom att den är mycket mer bombastisk. Det har rockmusiken inte varit på samma sätt tidigare genom historien.

Muse bildades förvisso redan under mitten av 90-talet. Samtidigt så har de i allra högsta grad fortsatt att vara en del av rocken idag genom sitt säregna sätt att spela på. Fler grupper än Muse spelar maffig rock idag också, vilket i sin tur pekar på att de också påverkat branschen.