Innan vi gör några historiska nedslag inom rockens historia så kan det vara bra att gå igenom begreppet lite mer övergripande. Nedan kan du läsa om rockens historia ur ett mer generellt perspektiv, vad begreppet betyder och hur allting började.

Begreppet rockmusik

Det som främst skiljer rockmusiken från andra genrer av musk är att den i princip alltid är elektrifierad, d.v.s. spelas med hjälp av elektriskt förstärkta instrument. Samtidigt finns det förstås undantag och till en början, när rockmusiken utvecklades så stämde inte det påståendet. Däremot så stämmer den definitionen ganska bra när det gäller det vi kallar rockmusik idag.

Rockmusiken kännetecknas också av att instrumenteringen ofta är elgitarr, orgel/synth, elbas och slagverk. Det finns förstås varianter på det här också och tidigare i historien förekom det ofta akustiska instrument i instrumenteringen i större utsträckning än idag. Namnet rockmusik eller rock baseras på det gung som blir när musikgenren rock spelas.

Begreppet rockmusik innefattar inte bara en musikstil utan en livsstil också. Det finns starka kopplingar mellan rockmusiken och andra samtida medier exempelvis film, mode, konst och litteratur. Dessutom så förknippas rockmusiken mycket med den ungdomskultur som växte fram under 50-talet. Idag består musikstilen av en rad olika subkulturer och genrer och det gör den till en mycket bred musikstil.

Rockens historia i stora drag

Ett av rockmusikens mest kända band är förstås The Beatles, men tro det eller ej så var de inte först inom genren.

Precis som många andra genrer av musik så växte rockmusiken fram. Det började redan under 30- och 40-talet när musiker av olika slag började spela en “hårdare” variant av blues. Det i sig blev startskottet för den nya musikgenren Rythm and Blues, men det var också det första fröet till det som vi idag kallar för rockmusik.

Bland de allra första kända rockmusikerna kan nämnas Little Richard och Elvis Presley. De blev båda kända under 50-talet och de medverkade till att sprida rockmusiken som genre över hela världen. Rockmusiken har sitt ursprung mycket kopplat till USA och det märks främst bland dem som slog igenom tidigt under rockmusikens era.

Som nämnt ovan kännetecknas rockmusiken som genrer av elektriska instrument. Till en början förekom det förstås akustiska instrument också, men ganska snabbt blev det vanligast med elektriska instrument. Ett annat återkommande inslag hos främst den tidiga rocken (finns dagsaktuella exempel också) är stämsången. Både rockgrupper som The Beatles och The Beach Boys använde sig flitigt av stämsång i sin musik. Soloartister använde sig ofta av bakgrundssångare istället.

Rockmusiken som genrer har alltid väckt uppståndelse, både när den kom under 40-talet och idag. Då var det vuxna som ansåg att den tidiga rockmusiken skulle ha negativ effekt på ungdomarna som lyssnade på den. Idag handlar det snarare om människor som förfäras över skandalerna kopplade till vissa rockband. TV-apparater som kastas ut från hotell, extremt festande, shower med blod och död (främst inom metal och liknande) är något som många ogillar.